RLK Crvena zvezda je sklopio partnerstvo sa humatniranom organizacijom Dev Inno

Ragbi Liga Klub Crvena zvezda je sklopio još jedno partnerstvo. Ovoga puta sa australijskom humatniranom organizacijom Dev Inno koje će otvoriti nove inovativne mogućnosti za poslovanje. Ovo je značajna podrška za RLK Crvena zvezda koji radi na tome da se oproba u takmičenjima najvišeg ranga.
Partnerstvo donosi novu vrednost sponzorima RLK Crvene zvezde kroz poslovnu mrežu, poslovne radionice i godišnji poslovni samit. Klub radi na tome da izgradi potencijal za investiranje i namerava da svoj tim uključi u jedno od RLF-ovih profesionalnih takmičenja i u novoformirano evropsko takmičenje. Klub takođe razmatra da se u 2019. takmiči i u Ladbroks čelendž kupu, najstarijem takmičenju po nokaut sistemu u našem sportu.
“Posebno nam je zadovoljstvo da sarađujemo direktno sa organizacijom Dev Inno nakon njihovog sponzorskog učešća za Balkan Super Ligu. Ragbi liga na Balkanu se velikom brzinom širi i uloga Crvene zvezde je u podršci Ragbi 13 Federaciji Srbije, nastavku snažnog razvoja sporta i prikazivanja svetu vrednosti ragbi lige u Srbiji, na Balkanu i Evropi. Naši ciljevi su u potpunosti fokusirani na razvoj igre u Srbiji zaista smo srećni da imamo brend kao što je Crvena zvezda koji nam pomaže da lakše otvaramo vrata. Partnerstvo sa organizacijom Dev Inno će nam pomoći da stvorimo još mogućnosti za mlade momke i devojke iz Beograda da igraju ragbi ligu, ali i da stvorimo mogućnost za mentorski rad i razvijanje ideja“ izjavio je Kolin Klejveg, direktor Red Star Belgrade RLFC.
Srpski poslovni sajam 2019. će omogućiti inostranim preduzećima da identifikuju i razviju nove potencijale u Srbiji i srpskim preduzećima, istraživanje novih mogućnosti za stvaranje prometa i tržišta za izvoz širom sveta. Samit će kombinovati eminetne izlagače i prilagođene radionice i omogućiti umrežavanja, pružiti informacije, inspirisati i voditi srpske kompanije ka ostvarivanju potencijala širom sveta. Takođe će i stranim preduzećima pružiti priliku da razumeju tržište unutar Srbije i šireg balkanskog regiona.
Od 2017. godine Dev Inno je pokrenuo program ,,Novi inovatori“ širom Australije, i tako obezbedio mogućnosti za žene i omladinu da razvijaju kritički, kreativni i preduzetnički način razmišljanja za buduće karijerne poduhvate. Humanitarna organizacija je nedavno ostvarila saradnju sa Evropskom Ragbi Liga Federacijom i Balkan Super Ligom kako bi implementirala program ,,Sport za život“ u srednje-istočnoj Africi i na Balkanu. Ova nova saradnja povezaće perspektivne preduzetnike sa inovatorima iz Beograda kroz radionice za razvoj veština i mentorski rad u cilju stvaranja karijere u poslovnom svetu.
,,Ovo je inspirativan i uzbudljiv projekat za nas“ izjavio je Danjel Merikin, direktor organizacije Dev Inno. ,, Mi ćemo iskoristiti novo partnerstvo sa RLEF-om i Balkan Super Ligom da omogućimo osobama iz ugroženih sredina optimističniju budućnost“ dodao je još jedan od direktora organizacije Dev Inno, Šon Kaming. ,,Isto kao što Crvena zvezda omogućava svojim igračima priliku da profesionalno igraju, mi želimo da podržimo ovaj poduhvat i preduzetnički duh i doprinesemo da ovako razmišljaju i budući lideri u Srbiji.“
Za više informacija o mogućim partnerstvima sa RLK Crvenom zvezdom pišite na ckleyweg@kctt.com

________

Red Star Belgrade RLFC has announced an innovative new partnership with Australian-based charity Dev Inno. The partnership will deliver new opportunities for business and entrepreneurship and will bolster the rugby league club’s ambitions to contest in higher profile competitions.
The partnership will create value for current and future Red Star Belgrade RLFC sponsors and partners by incorporating a business membership network, business workshops and an annual business summit. The Belgrade club is aiming to build value for investment, following recent revelations it is intending to enter a team in either the RFL’s professional ranks or a newly created European-wide competition. The club is also discussing the potential to enter the Ladbrokes Challenge Cup, the sport’s oldest knock-out tournament, as soon as 2019.
“We are very excited to partner directly with Dev Inno after having involvement in the sponsorship deal for the Balkan Super League with Dev Inno. Rugby League in the Balkans is growing rapidly and we see our role as assisting the Serbian Rugby League Federation to continue this strong growth and to show the world of rugby league the value of the game in Serbia, the Balkans and in Europe. Our goals are completely focused on the development of the game in Serbia and we are blessed to have a brand like Red Star that helps us open doors. This partnership with Dev Inno will help open more doors to opportunity for young men and women in Belgrade to play rugby league but also to have the opportunity for mentoring and development of ideas” said Colin Kleyweg, Red Star Belgrade RLFC Director.
The 2019 Serbian Business Summit will enable foreign businesses to identify and develop new opportunities within Serbia and for Serbian businesses to explore new revenue streams and export markets around the world. The summit will combine keynote speakers with tailored workshops and networking opportunities. It will inform, inspire and guide Serbian businesses to realise their potential worldwide as well as delivering opportunities for foreign businesses to understand the marketplace within Serbia and the wider Balkan region.
Since 2017, Dev Inno has launched its New Innovators program in regional Australia, providing opportunities for women and youth to develop critical, creative and entrepreneurial thinking for future career opportunities. The charity has also recently announced partnerships with the Rugby League European Federation and the Balkan Super League to implement its Sport for Life program in the Middle East-Africa and Balkan regions. This new collaboration will link aspiring entrepreneurs and innovators in Belgrade with skills workshops and mentoring to pursue a career in business.
“This is an exciting and inspiring project to be a part of,” said Dev Inno Director Daniel Merrikin. “We’ll be leveraging Red Star and the Serbian Business Summit to offer workshops and skill development to the youth and women of Belgrade.”
“This announcement comes off the back of our recent partnership with the RLEF and Balkan Super League, and enables those from disavantaged communities an opportunity for the future,” added Shaun Cumming, Dev Inno Director. “Just as Red Star is providing an opportunity for its players to play professionally, we want to foster this endeavour and entrepreneurial spirit, and impart this way of thinking among the next leaders of Serbia.”
To learn more about available partnerships with Red Star Belgrade RLFC contact ckleyweg@kctt.com.au.

Related Post