Za RLK Crvena zvezda govori legendarni Bill Ashurst!

Za RLK Crvena zvezda govori legendarni Bill Ashurst!

1. Kakav je vaš utisak o Svetskom prvenstvu nakon finala?
Veoma sam impresioniran timovima južne hemisfere, tj. Australijom, Tongom, Fidžijem itd. Što samo pokazuje da, osim Engleske koja je napravila sjajan napor i rezultat (i pored poraza) u finalu, više uvoznih igrača, više finansija, ali pre svega prijatelja, može samo da pomogne novim nacijama na svetskoj pozornici u nastojanju da uspeju i napreduju u svakom pogledu naše odlične igre.

 
2. Igrali ste u tri različite dekade, 60-ih, 70-ih i 80-ih. Kako vidite savremenu igru u poređenju sa tadašnjim ragbijem?
Po mom mišljenju, savremena igra je daleko brža, daleko više atletska, ali u poređenju sa mojom erom u odnosu na faktor veštine igre sa loptom nema poređenja. Verovatno zbog razloga što smo imali specijalizovanog igrača na svakoj poziciji, uglavnom na najvažnijim – taloner, otvarač i demi. Dakle, te su veštine generisane preko ovih igrača, ali sada svako pokušava da igra svaku poziciju, tako da je previše pažnje na odbrani, a ne na napadu.
 
3. Posetili ste Srbiju Engleskim Lajonhartsima 2016. godine. Kakvi su vaši utisci o srpskom ragbiju uopšteno gledano?
Bio sam impresioniran vidjenim u Srbiji. Imate dosta dobrih mladih igrača koji dolaze do nacionalnog tima, pa ako to stavite zajedno sa fantastičnim entuzijazmom ljudi koji vode sport, samo je pitanje vremena dok se ne probijete u završne faze Svetskog prvenstva.
 
4. Da li mislite da bi neki igrači iz Srbije mogli igrati u Engleskoj?
Verovatno neki igrači mogu doći do Super Lige koristeći diviziju 1 ili 2 kao odskočnu dasku za učenje ragbi zanata, kako što sam već pomenuo, i jednog dana će se i to desiti kasnije ili pre. Srećno onima koji to pokušavaju.
 
5. Po vašem mišljenju, koji je ključ za pravilan razvoj igrača?

Ključno za razvoj igrača je da počne da trenira u ranom uzrastu, sa trenerom koji mu omogućava zabavu dok uči. Trener treba da tretira svakog član svog tima podjednako, da razume da pobeda nije sve. To će doći prirodno, kako godine prolaze i verovali ili ne igrači će pomoći jedan drugom da se međusobno razvijaju.


6. Recite nam nekoliko stvari o vašoj autobiografiji i kakvoj prijem i priznanje ste dobili u Engleskoj?
Veoma sam zadovoljan načinom prodaje moje knjige koja se još uvek prodaje. Priča priču o tome kako ponekad nisam uspeo, ponekad uspeo, smejao se, plakao, ali pre svega postoji određeno poglavlje koje znam, na osnovu odgovora i pisama čitalaca, da je pomoglo dosta ljudi.
 
7. Ko je vaš omiljeni igrač svih vremena?
Moj omiljeni igrač, ne volim da priznam, bio je Ozi (smeh). Njegovo ime je bilo Artur Bitson; veličanstveni primerak, čudesan sa loptom, čvrst kao tikovina, sa mnogo tempa. Nisam video ni jednog boljeg.
 
8. Šta je sa savremenim igračima? Ko je najbolji trenutno po vama?
Ja idem u Australiju svake godine, prijatelji mi plate put, i imao sam zadovoljstvo da se sastanem sa Thurstonom, Smithom, Cronkom, Moilanom i ostalim super zvezdama naše odlične igre, ali ipak po mom mišljenju oni se ne upoređuju sa igračima kao što su bili Marfi ili Milvard, Reilli, Ashurst, mala šala naravno, iz moje ere, ali to je samo moje mišljenje.
 
9. Ko je bio vaš najveći rival ili klub?
Uvek je bio i uvek će biti ST HELENS. Tada sam ih mrzeo i sada ih mrzim … dovoljno sam rekao o tome (smeje se).
 
10. Bili ste poznati kao veoma uspešan poenter i veoma uzbudljiv igrač za gledanje. Koji bi bio vaš omiljeni esej svih vremena koji ste postigli, ako bi morali odabrati jedan?
Mislim da je to bila moja treća utakmica u prvom timu Vigana. Imao sam 18 godina. Igrali smo važnu utakmicu na Craven Parku protiv Hull Kingston Roversa. Ja sam postigao ne samo jedan, već tri eseja, ali i 6 golova i postigao svih 18 poena za odličnu pobedu. Nije bilo loše za jednog klinca (smeh).
 
11. Da li imate neku poruku za mlade igrače iz Srbije?

Kao što znate, ja sam trenirao mnogo mladića i mnogo profesionalaca u mojoj karijeri, i imam jednu stvar koju im kažem, naročito mladima, a to je da uvek veruješ u sebe i svoje sposobnosti. Jedini način na koji možete da primetite reči “mogu postići” je da uvek znate da možete, i kada stavite ne ispred toga to znači da nikada nećete postići. Verujte da možete i možete; verujte da ne možete i nikad nećete moći. Voli vas sve, BILL


1. What is your impression of the World Cup after the final?
Very impressed with the southern hemisphere teams, i.e., Australia, Tonga, Fiji etc. It just goes to show that, apart from England who put up a fabulous effort in the final, more imports, more finances, but above all more friendlies, can only help the emerging nations prosper and improve in every facet of our great game.
 
2. You played in three different decades, the ‘60s, ‘70s and ‘80s. How do you see the modern game compared to back then?
In my opinion the modern game is far quicker, far more athletic, but compared to my era with regard to the ball skill factor there is no comparison. Possibly for the reason we had a specialist player in every position, mainly in the most important ones – hooker, stand-off and scrum-half. So there the skills were generated through these players, but now anyone tries to play anywhere, so too much attention is on defence and not attack.
 
3. You visited Serbia with England Lionhearts in 2016. What are your impressions of Serbian rugby league in general?
I was very impressed with the set up in Serbia. You have quite a few good young players coming through to the national team, so if you put that together with the fantastic enthusiasm of the people that run the game it’s only a matter of time until you could break through to the World Cup finals stages.
 
4. Do you think that some of the players from Serbia could make it in England?
Possibly some players can come into Super League by using div1 or 2 as stepping stones to learn the trade, as is said, and one day you never know. Good luck to those who attempt it.


5. In your opinion, what is the key for the proper development of a player?
The key to development of a player must begin at an early age, with a coach who allows them to have fun whilst learning. He should treat every member of his team the same, let them understand that winning isn’t everything. That will come naturally as the years go by, and believe it or not the players will help to develop each other.
 
6. Tell us a few things about your autobiography and what kind of reception and recognition it received in England?
I am very pleased with the way my book has sold and is still selling. It tells a story of how at times I failed, sometimes succeeded, laughed, cried, but most of all there’s a specific chapter that I know, by their response, has helped quite a few people.
 
7. Who is your favourite player of all time?
My favourite player, I don’t like admitting, was an Aussie (laughs). His name was Arthur Beetson; a magnificent specimen, a fabulous ball handler, tough as teak, with lots of pace. I haven’t seen one better.
 
8. How about the modern-day players; who do you think is best?
I go to Australia every year, by the way paid for by friends, and have had the pleasure of meeting up with Thurston, Smith, Cronk, Moylan and other superstars of our great game, but yet in my opinion they don’t compare to the likes of Murphy or Millward, Reilly, Ashurst, tongue in cheek, from my era, but that’s only my opinion.
 
9. Who was your biggest rival player or club?
Always was and always will be ST HELENS. Hated them then and hate them now… nuff said on that (laughs).
 
10. You were known as a prolific try scorer and very exciting player to watch. What would be your favourite try of all time that you scored, if you had to pick one?
I think it was my third game in the first team at Wigan. I was 18 years old. We played an important cup game at Craven Park against Hull KR. I scored not one but three tries, and also kicked 6 goals and scored all 18 points for a great win. Not bad for a kid (laughs).
 
11. Do you have any message for young players from Serbia?
As you know, I have coached many a youngster and many a professional in my career, and there is one thing I say to them, especially from an early age, and that’s always believe in yourself and your ability. The only way you can notice the words ‘can achieve’ is always to know that you can, ever put a ‘t’ on the end of can, or that means you’ll never achieve. Believe you can and you can; believe you can’t and you never can. Love you all, BILL
 


Related Post